STARŠE PROSIMO

STARŠE PROSIMO

Otroka pripeljite zjutraj v vrtec do dogovorjene ure, mu pomagajte pri preoblačenju in ga predajte vzgojiteljici oz. pomočnici vzgojiteljice.

Po otroka pridite ob dogovorjenem času. Če vas kaj zadrži, to sporočite. Otrok vas namreč težko pričakuje.

Otroka pripeljite in odpeljite iz vrtca starši oz. druga odrasla oseba z vašim dovoljenjem in seznanitvijo vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice.

Upoštevajte, da je otrok lahko v vrtcu največ 9 ur oz. 6 ur, če je vključen v poldnevni program. Če potrebujete izjemoma podaljšano varstvo, se dogovorite z vašo vzgojiteljico.

Otroka oblačite ustrezno vremenu, dodatna oblačila pa naj bodo ustrezno označena v otrokovi vrečki oz. nahrbtniku. Oblačila naj bodo trpežna, udobna in pralna, namenjena sproščeni igri otrok.

Upoštevajte, da bolan otrok potrebuje domačo oskrbo in da zdravila dajete svojemu otroku praviloma starši.

Odzovite se, če vas pokličemo zaradi nenadne obolelosti ali poškodbe otroka in pravočasno sporočite morebitne spremembe vašega naslova in telefonskih številk, kjer vas lahko dobimo v nujnih primerih.

Vzgojiteljici telefonirajte do 8.ure zjutraj ali po 12.uri oz. po dogovoru z vzgojiteljico, ker sicer motite njeno delo v oddelku.

Prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite osebno in tista na oglasnih deskah, pridite na roditeljske sestanke, govorilne ure in srečanja.

Prinesite plenice in papirnate robčke po dogovoru z vzgojiteljico (niso v ceni programa).

Svetujemo, da se pogovorite o vseh problemih, ki lahko nastanejo v zvezi z bivanjem vašega otroka v vrtcu. Problemi se najlažje in najbolj učinkovito razrešujejo tam, kjer nastanejo. Ne pozabimo stare resnice, da za vsak problem obstaja rešitev.

Dostopnost