PREDSTAVITEV VRTCA

 

 

IMG 4105

 

 

 

 

 

Vrtec Ciciban Sevnica je javni vrtec. Naš ustanovitelj je Občina Sevnica. Ustanovljeni smo zato, da pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke in pri izboljšanju kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanju pogojev za optimalni razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.     

 

  Vizija        

 

V Vrtcu Ciciban rastemo mali in veliki za jutrišnji dan nas usmerja k nenehnemu izboljševanju obstoječega, kar je tudi bistvo filozofije kakovosti. Rastemo: Otroci v centimetrih, znanju in sposobnostih, spretnostih, odnosih…..Odrasli v vsem tem, le v centimetrih ne več. Odrasli se nenehno strokovno izpopolnjujemo in napredujemo, da bi znali kar najbolje ustvarjati pogoje za optimalni razvoj otrok in njihovo usposabljanje, da se bodo lahko uspešno znašli v vse bolj zapletenem in protislovnem svetu prihodnosti. Z organizacijo življenja in dela odrasli v vrtcu ustvarjamo pogoje za učenje otrok,da bodo znali čimbolj poglobljeno razmišljati o pojavih okoli sebe,da bodo celoviteje razumeli sebe, druge ljudi in svet,da bodo usposobljeni zavzeti se za reševanje osebnih, medosebnih, življenjskih problemov. Trudimo se, da bi zadovoljili potrebe in pričakovanja staršev, otrok in širše družbene skupnosti.

Dostopnost