PRVIČ V VRTEC

PRVIČ V VRTEC: KAKO LAHKO POMAGATE SEBI IN OTROKU OB VKLJUČITVI V VRTEC

 

Omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec. Vsak otrok je svet zase, zato tudi pri uvajanju upoštevamo individualne razlike.

Zelo pomemben je pogovor z vzgojiteljico o vašem otroku, pa tudi o vaših pričakovanjih, bojaznih… Najpomembnejše je medsebojno spoznavanje in zaupanje.

Z vzgojiteljico se dogovorite, kako bo potekalo uvajanje: kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino, kakšna je vaša vloga, ko ste skupaj z otrokom v skupini, kako boste otroka postopno vključevali in podaljševali njegovo samostojno bivanje v vrtcu, kako in kdaj se boste poslovili od njega in še kaj.

 

SPLOŠNA SPOZNANJA:

Verjetno je le malo dogodkov v življenju, ki tako močno prevzamejo otroke in starše kot je vstop v vrtec. Pred preizkušnjo je otrok in pred preizkušnjo ste starši. Pojavljajo se vprašanja, pa tudi stiske.

Z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem lahko bolj ugodno prebrodimo začetno, za marsikoga negotovo, celo stresno situacijo.

Medsebojno zaupanje je pomembno zlasti zato, ker otrok doživlja svet okoli sebe skozi doživljanje najbližjih.

Otrok je običajno ob prvi ločitvi od staršev nekaj časa bolj občutljiv, zato potrebuje doma več pozornosti, nežnosti in potrpežljivosti.

V času uvajanja otroka v vrtec ni priporočljivo uvajati drugih sprememb: npr. odvzem dude, navajanje na kahlico… za vse to bo še čas, ko se bo otrok navadil na vrtec.

Če je le mogoče, ne prekinite uvajanja, razen če otrok zboli.
Priporočamo stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca, kar daje otroku občutek varnosti in zaupanja.

Zelo pomembno je, da držite obljube, ki ste jih dali otroku.

Slovo od otroka naj bo kratko, ko pa pridete ponj, mu dajte možnost, da reagira in sprosti svojo napetost.

Morebitne začetne težave, ki se bodo pojavile ob uvajanju otroka v vrtec bodo kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico, pomočnico in otroke.

Le poglejte in povprašajte tudi druge starše.

Dostopnost